Společná výstava s Hanou Svobodovou v prostorách benediktýnského opatství v Rajhradě.